TỪ BI VI BỔN, PHƯƠNG TIỆN VI MÔN

TỪ BI DO ĐÂU MÀ CÓ? DO TRÍ HUỆ MÀ CÓ

TỪ BI DO ĐÂU MÀ CÓ? DO TRÍ HUỆ MÀ CÓ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI KHÁC THÌ PHẢI TỪ BI

ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI KHÁC THÌ PHẢI TỪ BI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỪ BI GIA HỘ, LINH TÂM BẤT LOẠN

TỪ BI GIA HỘ, LINH TÂM BẤT LOẠN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỪ BI LÀ GỐC, PHƯƠNG TIỆN LÀ CỬA

TỪ BI LÀ GỐC, PHƯƠNG TIỆN LÀ CỬA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không