* TỪ BI VI BỔN, PHƯƠNG TIỆN VI MÔN

* TỪ BI DO ĐÂU MÀ CÓ? DO TRÍ HUỆ MÀ CÓ

* TỪ BI DO ĐÂU MÀ CÓ? DO TRÍ HUỆ MÀ CÓ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI KHÁC THÌ PHẢI TỪ BI

* ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI KHÁC THÌ PHẢI TỪ BI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không