✯ TỪ BI VI BỔN, PHƯƠNG TIỆN VI MÔN

✯ TRÍ LÀ TRÍ TUỆ BÁT NHÃ VỐN CÓ TRONG TỰ TÁNH

✯ TRÍ LÀ TRÍ TUỆ BÁT NHÃ VỐN CÓ TRONG TỰ TÁNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

✯ KHỞI NGUYÊN CỦA VŨ TRỤ TRỞ VỀ VỚI TỰ TÁNH

✯ KHỞI NGUYÊN CỦA VŨ TRỤ TRỞ VỀ VỚI TỰ TÁNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

✯ NIỆM NIỆM TƯƠNG ƯNG VỚI CHÂN NHƯ, TỰ TÁNH

✯ NIỆM NIỆM TƯƠNG ƯNG VỚI CHÂN NHƯ, TỰ TÁNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

✯ TỰ TÁNH LÀ THẬT SỰ VIÊN MÃN

✯ TỰ TÁNH LÀ THẬT SỰ VIÊN MÃN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

✯ THẾ GIỚI CỰC LẠC LÀ TỰ TÁNH SANH

✯ THẾ GIỚI CỰC LẠC LÀ TỰ TÁNH SANH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

✯ TỪ BI CỦA CHƯ PHẬT

✯ TỪ BI CỦA CHƯ PHẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

✯ TỪ BI ĐƯỢC LƯU XUẤT RA TỪ TỰ TÁNH

✯ TỪ BI ĐƯỢC LƯU XUẤT RA TỪ TỰ TÁNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

✯ TỪ BI LÀM GỐC, PHƯƠNG TIỆN LÀ CỬA

✯ TỪ BI LÀM GỐC, PHƯƠNG TIỆN LÀ CỬA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không