* TỪ BI LÀ GỐC PHƯƠNG TIỆN LÀ CỬA

* PHƯƠNG TIỆN THIỆN XẢO ĐẠT ĐẾN ĐÚNG MỨC

* PHƯƠNG TIỆN THIỆN XẢO ĐẠT ĐẾN ĐÚNG MỨC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI KHÁC THÌ PHẢI TỪ BI

* ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI KHÁC THÌ PHẢI TỪ BI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* LÒNG THƯƠNG YÊU, ĐẠO PHẬT GỌI LÀ TỪ BI

* LÒNG THƯƠNG YÊU, ĐẠO PHẬT GỌI LÀ TỪ BI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* TÂM ĐẠI TỪ BI ĐÃ QUÊN CÁI TA

* TÂM ĐẠI TỪ BI ĐÃ QUÊN CÁI TA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không