✯ THẬT VÌ SANH TỬ, PHÁT LÒNG BỒ ĐỀ, DÙNG TÍN NGUYỆN SÂU, TRÌ DANH NIỆM PHẬT