TÂM TỪ BI SINH RA TỪ TRÍ TUỆ, LÀ LÝ TRÍ KHÔNG PHẢI TÌNH CẢM

HỌ HOÀN TOÀN KHÔNG HIỂU VỀ TỪ BI CỦA PHẬT BỒ TÁT

HỌ HOÀN TOÀN KHÔNG HIỂU VỀ TỪ BI CỦA PHẬT BỒ TÁT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỪ BI VI BỔN, PHƯƠNG TIỆN VI MÔN, ĐÂY CHÍNH LÀ PHẬT

TỪ BI VI BỔN, PHƯƠNG TIỆN VI MÔN, ĐÂY CHÍNH LÀ PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TRƯỚC CHỮ ÁI THÊM VÀO CHỮ BÁC NGHĨA LÀ TỪ BI

TRƯỚC CHỮ ÁI THÊM VÀO CHỮ BÁC NGHĨA LÀ TỪ BI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THIỆN XẢO PHƯƠNG TIỆN LÀ TRÍ HUỆ

THIỆN XẢO PHƯƠNG TIỆN LÀ TRÍ HUỆ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TIẾP DẪN CHÚNG SANH CÓ PHƯƠNG TIỆN VÔ BIÊN

TIẾP DẪN CHÚNG SANH CÓ PHƯƠNG TIỆN VÔ BIÊN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

GIÚP ĐỠ CHÚNG SANH THÌ CÓ VÔ LƯỢNG PHƯƠNG TIỆN

GIÚP ĐỠ CHÚNG SANH THÌ CÓ VÔ LƯỢNG PHƯƠNG TIỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CÁI NÀY CHÍNH LÀ PHÁP MÔN PHƯƠNG TIỆN ĐẠI TỪ, ĐẠI BI

CÁI NÀY CHÍNH LÀ PHÁP MÔN PHƯƠNG TIỆN ĐẠI TỪ, ĐẠI BI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỪ BI ĐƯỢC LƯU XUẤT RA TỪ TỰ TÁNH

TỪ BI ĐƯỢC LƯU XUẤT RA TỪ TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÂM TỪ BI CÓ THỂ GIẢI ĐỘC

TÂM TỪ BI CÓ THỂ GIẢI ĐỘC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT DÙNG PHƯƠNG TIỆN KHÉO GIÚP ĐỠ CHÚNG SINH

PHẬT DÙNG PHƯƠNG TIỆN KHÉO GIÚP ĐỠ CHÚNG SINH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THEO THÓI QUEN TÌNH CẢM SẼ CHẲNG LIỄU SANH TỬ ĐƯỢC

THEO THÓI QUEN TÌNH CẢM SẼ CHẲNG LIỄU SANH TỬ ĐƯỢC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỪ BI CHÂN CHÍNH

TỪ BI CHÂN CHÍNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không