* TÂM THANH TỊNH KHÔNG BỊ BỆNH ĐỘC LÂY NHIỄM, TÂM TỪ BI CÓ THỂ HÓA GIẢI ĐƯỢC ĐỘC

TÂM THANH TỊNH KHÔNG BỊ

BỆNH ĐỘC LÂY NHIỄM, TÂM TỪ

BI CÓ THỂ HOÁ GIẢI ĐƯỢC ĐỘC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

 

Mấy năm trước tôi ở Sơn Đông Khánh Vân, có đi tham quan một nơi nuôi vịt, là một nơi nuôi vịt với qui mô rất lớn. Tôi đến tham quan thấy những con vịt nhỏ rất dễ thương, người phụ trách trong đó bắt một con để lên tay tôi, nó bằng bàn tay của tôi vậy.

Người đó hỏi tôi:

Pháp Sư, Ngài đoán xem con vịt nhỏ này sinh được mấy ngày rồi?

Tôi đoán ít nhất là khoảng mười ngày, ít nhất là phải một tuần lễ, thì mới lớn như vậy được. Vị này nói với tôi, nó mới sinh hôm qua.

Tôi giật mình, tôi nói, con vịt này lớn rồi, Quý Vị mang đi bán, đại khái khoảng mấy ngày?

Hai tuần lễ.

Một phần ba vịt tại Bắc Kinh là do họ cung cấp, còn có thể ăn được không?

Ăn toàn các chất hóa học, để cho nó mau lớn.

Nhớ đến ở nông thôn của chúng tôi ngày xưa, nuôi vịt lớn có thể làm thịt được ít nhất là nửa năm, bình thường là nửa năm, bây giờ chỉ cần hai ba tuần là lớn rồi, còn dám ăn thịt chăng?

Cho nên tôi nói cho quí vị rõ, chẳng những thứ này không ăn được, mà trứng vịt cũng không thể ăn được, thật đáng sợ. Sau này còn nghe nói, họ nuôi heo, nuôi bò đều như vậy cả, họ đều cho ăn những thức ăn gia súc không bình thường này, cho nên ăn rồi, thì bệnh kỳ lạ gì cũng xuất hiện, thật đáng sợ.

Cho nên sự ăn uống của chúng ta ngày nay không thể yên tâm, chỉ có một phương pháp, điều này trong Phật Pháp nói, tâm thanh tịnh không bị bệnh độc lây nhiễm, tâm từ bi có thể hóa giải được độc.

Chúng ta chỉ còn biết dùng phương pháp này thôi, cố gắng tránh, cố gắng tu dưỡng tâm từ bi tâm thanh tịnh của chính mình, dùng câu nói trong y học, thì đó chính là nâng cao năng lực miễn dịch của chúng ta, năng lực miễn dịch này chính là tâm thanh tịnh và tâm từ bi.

***