PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

LUẬN TẠNG LÀ HUỆ, GIẢNG VỀ HUỆ

LUẬN TẠNG LÀ HUỆ, GIẢNG VỀ HUỆ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HẾT THẢY CÁC PHÁP MÔN ĐỀU QUY VÀO TỊNH ĐỘ

HẾT THẢY CÁC PHÁP MÔN ĐỀU QUY VÀO TỊNH ĐỘ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NIẾT BÀN THƯỜNG QUẢ, CHƯ PHẬT CÙNG TRÚ

NIẾT BÀN THƯỜNG QUẢ, CHƯ PHẬT CÙNG TRÚ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TU THANH TỊNH, TU BÌNH ĐẲNG, TU GIÁC NGỘ

TU THANH TỊNH, TU BÌNH ĐẲNG, TU GIÁC NGỘ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂU NGỜ TỰ TÁNH NĂNG SANH VẠN PHÁP

ĐÂU NGỜ TỰ TÁNH NĂNG SANH VẠN PHÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÂN TƯỚNG CỦA HẾT THẢY CÁC PHÁP, CHẲNG HỀ MÊ TÍN

CHÂN TƯỚNG CỦA HẾT THẢY CÁC PHÁP, CHẲNG HỀ MÊ TÍN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐỂ PHẬT A DI ĐÀ TRONG LÒNG, NGOÀI RA ĐỀU BUÔNG BỎ HẾT

ĐỂ PHẬT A DI ĐÀ TRONG LÒNG, NGOÀI RA ĐỀU BUÔNG BỎ HẾT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT PHÁP LÀ PHÁ MÊ KHAI NGỘ, CHẲNG MÊ TÍN

PHẬT PHÁP LÀ PHÁ MÊ KHAI NGỘ, CHẲNG MÊ TÍN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không