PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

THẬP ÁC LÀ TÁNH TỘI

THẬP ÁC LÀ TÁNH TỘI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CÓ THIÊN NHÃN CHÚNG TA SẼ NHÌN THẤY HẾT

CÓ THIÊN NHÃN CHÚNG TA SẼ NHÌN THẤY HẾT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐỊNH NGHĨA CỦA HAI CHỮ THẾ GIỚI

ĐỊNH NGHĨA CỦA HAI CHỮ THẾ GIỚI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KIẾN QUỐC QUÂN DÂN, TU THÂN VI BỔN, GIÁO HỌC VI TIÊN

KIẾN QUỐC QUÂN DÂN, TU THÂN VI BỔN, GIÁO HỌC VI TIÊN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHI NÀO THUẦN THỤC THÌ KHI ĐÓ ĐẾN GIÚP CHÚNG TA

KHI NÀO THUẦN THỤC THÌ KHI ĐÓ ĐẾN GIÚP CHÚNG TA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không