PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

VÌ TẤT CẢ CHÚNG SANH VỐN LÀ PHẬT, KHÔNG CÓ SAI BIỆT

VÌ TẤT CẢ CHÚNG SANH VỐN LÀ PHẬT, KHÔNG CÓ SAI BIỆT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHƯỚC BÁO TỪ ĐÂU ĐẾN?

PHƯỚC BÁO TỪ ĐÂU ĐẾN?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

QUÝ VỊ CÓ ĐẦU HÀNG VỚI MA HAY KHÔNG?

QUÝ VỊ CÓ ĐẦU HÀNG VỚI MA HAY KHÔNG?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐỐI VỚI CÕI THẬT BÁO, CẦN CÓ SỰ HIỂU BIẾT NHƯ VẬY

ĐỐI VỚI CÕI THẬT BÁO, CẦN CÓ SỰ HIỂU BIẾT NHƯ VẬY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHẤP TƯỚNG THÌ PHƯỚC CỦA HỌ HẾT MẤT

CHẤP TƯỚNG THÌ PHƯỚC CỦA HỌ HẾT MẤT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

GIÁO HỌC LÀ MỘT VIỆC RẤT SUNG SƯỚNG

GIÁO HỌC LÀ MỘT VIỆC RẤT SUNG SƯỚNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không