PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

TÂM TA TỨC LÀ PHẬT A DI ĐÀ, PHẬT A DI ĐÀ TỨC LÀ TÂM TA

TÂM TA TỨC LÀ PHẬT A DI ĐÀ, PHẬT A DI ĐÀ TỨC LÀ TÂM TA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÂM TÔI TỨC PHẬT A DI ĐÀ, PHẬT A DI ĐÀ TỨC LÀ TÂM TÔI

TÂM TÔI TỨC PHẬT A DI ĐÀ, PHẬT A DI ĐÀ TỨC LÀ TÂM TÔI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂU NGỜ TỰ TÁNH VỐN TỰ ĐẦY ĐỦ

ĐÂU NGỜ TỰ TÁNH VỐN TỰ ĐẦY ĐỦ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY GỌI LÀ CHÂN TU HÀNH, ĐÂY GỌI LÀ CHÂN CÔNG PHU

ĐÂY GỌI LÀ CHÂN TU HÀNH, ĐÂY GỌI LÀ CHÂN CÔNG PHU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HÀNG TRUNG CĂN, NĂM BA NĂM CHẮC CHẮN THÀNH CÔNG

HÀNG TRUNG CĂN, NĂM BA NĂM CHẮC CHẮN THÀNH CÔNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỰ TÁNH LÀ GÌ?

TỰ TÁNH LÀ GÌ?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHÔNG CÓ KHỔ NÃO, NÊN GỌI LÀ AN LẠC

KHÔNG CÓ KHỔ NÃO, NÊN GỌI LÀ AN LẠC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không