PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

CÓ THẦY VÀ CÓ HOÀN CẢNH HỌC TẬP LÀ ĐẠI PHƯỚC BÁO

CÓ THẦY VÀ CÓ HOÀN CẢNH HỌC TẬP LÀ ĐẠI PHƯỚC BÁO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÚNG SANH VỪA TIẾP XÚC, VỪA NGHE NÓI BÈN KHAI NGỘ

CHÚNG SANH VỪA TIẾP XÚC, VỪA NGHE NÓI BÈN KHAI NGỘ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NĂNG LƯỢNG NÀY LÀ TẬP THỂ Ý THỨC

NĂNG LƯỢNG NÀY LÀ TẬP THỂ Ý THỨC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT HUỆ LÀ TRÍ HUỆ BÁT NHÃ VỐN SẴN CÓ TRONG TỰ TÁNH

PHẬT HUỆ LÀ TRÍ HUỆ BÁT NHÃ VỐN SẴN CÓ TRONG TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không