PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

CHO NÊN BIẾT TRÍ HUỆ CHÂN THẬT TỨC LÀ CHÂN NHƯ

CHO NÊN BIẾT TRÍ HUỆ CHÂN THẬT TỨC LÀ CHÂN NHƯ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CÓ GIỚI LÀ HỌC PHẬT, CHẲNG CÓ GIỚI LÀ PHẬT HỌC

CÓ GIỚI LÀ HỌC PHẬT, CHẲNG CÓ GIỚI LÀ PHẬT HỌC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN NÀY, CHO NÊN DỄ THÀNH TỰU

PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN NÀY, CHO NÊN DỄ THÀNH TỰU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẢI BIẾT KÍNH NHI VIỄN CHI ĐỐI VỚI KẺ BẤT THIỆN

PHẢI BIẾT KÍNH NHI VIỄN CHI ĐỐI VỚI KẺ BẤT THIỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐẮC TAM MUỘI, CHÍNH LÀ ĐẮC TÂM THANH TỊNH

ĐẮC TAM MUỘI, CHÍNH LÀ ĐẮC TÂM THANH TỊNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT PHÁP LÀ SỐNG ĐỘNG, CHẲNG KHÔ KHAN CHÚT NÀO

PHẬT PHÁP LÀ SỐNG ĐỘNG, CHẲNG KHÔ KHAN CHÚT NÀO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

AI NẤY CÓ CÙNG MỘT TỰ TÁNH, HÁ LẼ NÀO KHÁC NHAU

AI NẤY CÓ CÙNG MỘT TỰ TÁNH, HÁ LẼ NÀO KHÁC NHAU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BUÔNG TẬP KHÍ PHIỀN NÃO XUỐNG, TÁNH ĐỨC SẼ TRỞ LẠI

BUÔNG TẬP KHÍ PHIỀN NÃO XUỐNG, TÁNH ĐỨC SẼ TRỞ LẠI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THAM SÂN SI KHÔNG CÒN, BỆNH LÀNH, THUỐC KHÔNG CẦN NỮA

THAM SÂN SI KHÔNG CÒN, BỆNH LÀNH, THUỐC KHÔNG CẦN NỮA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không