PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA CAO TĂNG, TỔ SƯ, ĐẠI ĐỨC

✯ NGUYÊN NHÂN LÀM GIẢM TUỔI THỌ CỦA CON NGƯỜI

✯ NGUYÊN NHÂN LÀM GIẢM TUỔI THỌ CỦA CON NGƯỜI

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức