NÓI RÕ PHÁP MÔN NÀY THÍCH HỢP BẤT LUẬN THỜI ĐẠI NÀO

NÓI RÕ PHÁP MÔN NÀY THÍCH

HỢP BẤT LUẬN THỜI ĐẠI NÀO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Đã có thể tự giác, giác tha, rộng độ chúng sanh trong thời vị lai, lại còn khiến cho mình lẫn người đều được lợi lạc, tạo phước cho xã hội trong đời hiện tại. Đây là sự thật, nói rõ pháp môn này thích hợp bất luận thời đại nào.

Đặc biệt là trong xã hội hiện tại, khoa học kỹ thuật phát triển, những người công việc bận rộn, phải tranh thủ từng phút, từng giây, khoa học kỹ thuật thay đổi hằng ngày, hằng tháng, nếu quý vị không nỗ lực học tập, sẽ trở thành lạc hậu.

Nhất là những người làm việc trong lãnh vực khoa học kỹ thuật, chúng ta thấy họ có lớp huấn luyện bổ túc, cứ mỗi nửa năm lại phải tái giáo dục. Những thứ mới mẻ hơn ra đời, họ phải đi học từ một tuần cho đến hai tuần, nhằm tiếp nhận những thứ mới mẻ.

Đôi khi mỗi ba tháng lại phải học huấn luyện bổ túc một lần. Mỗi năm, chẳng thể thiếu hai hoặc ba lần huấn nghiệp như vậy. Quả thật cuộc sống trong xã hội này rất bận rộn, nếu quý vị muốn thành tựu đạo nghiệp sẽ chẳng dễ dàng. Nhưng Tịnh Độ đã tạo phương tiện cho quý vị, hóa giải vấn đề khó khăn này.

Vì thế, Kinh dạy: Trong đời tương lai, khi Kinh đạo diệt hết, ta do lòng từ bi, thương xót, đặc biệt lưu lại Kinh này tồn tại một trăm năm. Có chúng sanh nào gặp được Kinh này, tùy theo sở nguyện đều có thể đắc độ.

Đây là Kinh Văn ở phần sau Kinh Vô Lượng Thọ, Thích Ca Mâu Ni Phật sẽ giới thiệu: Đương lai chi thế, Kinh đạo diệt tận trong đời tương lai, Kinh đạo diệt hết, khẳng định chẳng phải là hiện tại. Do trên thế giới có nhiều nhà tiên tri nói đến ngày tận thế, các Tôn Giáo ngoại quốc cũng nói tới tận thế.

Có đúng là thế giới sẽ có ngày tận thế hay không?

Đều có vấn đề. Phật Pháp chẳng có cách nói như thế. Phật Pháp nói pháp vận. Pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật là một vạn hai ngàn năm.

Thưa cùng quý vị, Chư Phật xuất thế pháp vận khác nhau. Nói thật ra, Phật đâu có pháp vận. Vận là do chúng sanh mà có. Chánh pháp, Tượng pháp, mạt pháp đều do chúng sanh. Chúng ta sốt sắng chịu học, đấy chính là chánh pháp.

Sau khi nghe xong, chẳng muốn thực hành, đó chính là Tượng pháp. Nghe mà cũng chẳng muốn nghe, đó chính là mạt pháp. Do vậy, ba thứ pháp vận là nói theo phía chúng sanh, chứ không nói theo Phật Pháp, Phật chẳng có vấn đề, mà pháp cũng không có vấn đề, thật sự là con người có vấn đề. Chúng ta có tâm ưa thích Phật Pháp mạnh mẽ như vậy, đó là chánh pháp.

Nay chúng ta học tập như vậy có khác gì thái độ học tập của mọi người thuở Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế hay không?

Chẳng khác gì cả. Họ theo Thích Ca Mâu Ni Phật có thể thành tựu trong một đời. Nay chúng ta gặp pháp môn này, bảo đảm cũng thành tựu trong một đời này, đấy là chánh pháp. Nhưng Đức Phật thấy căn tánh con người, đời sau đúng là kém hơn đời trước.

Đến chín ngàn năm sau, nay chúng ta dần dần nghĩ đến chuyện này: Nghiệp do chúng sanh đã tạo tích lũy lại, tích lũy ác nghiệp càng nhiều, vận may của con người chẳng còn, hoàn cảnh cư trụ biến đổi theo, phong thủy luân lưu xoay chuyển. Người có phước ở cuộc đất có phước. Chỗ phong thủy chẳng tốt, nhưng người có phước báo đến ở nơi ấy. Hai ba năm sau, phong thủy sẽ biến thành tốt, sẽ biến chuyển. Nơi ấy trở thành đất báu trong phong thủy.

Kẻ thiếu đạo đức, tạo tác ác nghiệp, đến ở đó ba năm, phong thủy đều biến thành xấu, cảnh chuyển theo tâm mà. Địa cầu là một khối bảo địa, người trên địa cầu đều có thể tùy thuận tánh đức, tu thập thiện, chẳng tạo thập ác, cả một khối bảo địa sẽ chẳng có tai nạn gì, sẽ trở thành giống như Thế Giới Cực Lạc.

Quý vị thấy Đức Thế Tôn giới thiệu Thế Giới Cực Lạc, Kinh Di Đà nói người nơi ấy đều là bậc thượng thiện cùng ở một chỗ, chẳng phải là thiện tầm thường, mà là thượng thiện.

****