NHỮNG DANH XƯNG NÀY KHÔNG PHẢI THẦN TIÊN

NHỮNG DANH XƯNG NÀY

KHÔNG PHẢI THẦN TIÊN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Giáo dục Phật Pháp là nền giáo dục chân thật cứu cánh viên mãn hàng đầu trong thế gian, chúng ta không thể không biết, không thể không học tập.

Thông qua học tập này, chúng ta mới đích thực nhận thức được chính mình, hiểu rõ chân tướng môi trường sống của mình. Khế nhập vào cảnh giới này, ở trong Kinh Phật gọi họ là Bồ Tát.

Nếu như đạt đến cứu cánh viên mãn thì được gọi là Phật Đà. Vì vậy Phật Đà, Bồ Tát là danh xưng trong giai đoạn tu học giáo dục của Phật. Nhưng giai đoạn này là giai đoạn bạn có thành quả.

Giai đoạn thứ nhất xưng bạn là A La Hán, giai đoạn thứ hai xưng bạn là Bồ Tát, giai đoạn cao nhất xưng bạn là Phật Đà.

Cho nên, những danh xưng này không phải Thần Tiên. Chúng ta đem Phật Bồ Tát coi như Thần Tiên là sai rồi.

***