PHÁP MÔN NÀY CÙNG VỚI HOA NGHIÊM, PHÁP HOA, LĂNG NGHIÊM KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN

✯ VÔ LƯỢNG THỌ LÀ TỔNG KẾT CỦA KINH HOA NGHIÊM

✯ VÔ LƯỢNG THỌ LÀ TỔNG KẾT CỦA KINH HOA NGHIÊM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

✯ KINH HOA NGHIÊM NÓI RÕ MƯỜI LOẠI TRÍ THIỆN XẢO

✯ KINH HOA NGHIÊM NÓI RÕ MƯỜI LOẠI TRÍ THIỆN XẢO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không