PHÁP MÔN NÀY CÙNG VỚI HOA NGHIÊM, PHÁP HOA, LĂNG NGHIÊM KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN

* ĐÂY LÀ HOA NGHIÊM GIÁO

* ĐÂY LÀ HOA NGHIÊM GIÁO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không