PHÁP MÔN NÀY CÙNG VỚI HOA NGHIÊM, PHÁP HOA, LĂNG NGHIÊM KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN

❁ VÔ LƯỢNG THỌ LÀ TỔNG KẾT CỦA KINH HOA NGHIÊM

❁ VÔ LƯỢNG THỌ LÀ TỔNG KẾT CỦA KINH HOA NGHIÊM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ KINH HOA NGHIÊM NÓI RÕ MƯỜI LOẠI TRÍ THIỆN XẢO

❁ KINH HOA NGHIÊM NÓI RÕ MƯỜI LOẠI TRÍ THIỆN XẢO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không