✯ KHI GẶP NẠN NÊN NIỆM PHẬT HAY NIỆM QUÁN ÂM, NIỆM CHÚ?