KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

THỰC SỰ CÀNG XẢ ĐƯỢC CÀNG NHIỀU

THỰC SỰ CÀNG XẢ ĐƯỢC CÀNG NHIỀU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HIẾU ĐẠO VÀ SƯ ĐẠO GIÚP NHAU CÙNG HOÀN HẢO

HIẾU ĐẠO VÀ SƯ ĐẠO GIÚP NHAU CÙNG HOÀN HẢO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

LÀM TẤM GƯƠNG TỐT CHO NGƯỜI KHÁC XEM

LÀM TẤM GƯƠNG TỐT CHO NGƯỜI KHÁC XEM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỊNH SINH HUỆ, THIỆN SINH PHƯỚC

TỊNH SINH HUỆ, THIỆN SINH PHƯỚC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THẬT SỰ ĐƯỢC ĐẠI TỰ TẠI

THẬT SỰ ĐƯỢC ĐẠI TỰ TẠI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NHÌN THẤU, BUÔNG BỎ CHÍNH LÀ SÁU BA LA MẬT

NHÌN THẤU, BUÔNG BỎ CHÍNH LÀ SÁU BA LA MẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGƯỜI NGƯỜI ĐỀU PHÁP HỶ SUNG MÃN

NGƯỜI NGƯỜI ĐỀU PHÁP HỶ SUNG MÃN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Ở NƠI NÀY THÌ PHẢI NIỆM PHẬT CHO TỐT

Ở NƠI NÀY THÌ PHẢI NIỆM PHẬT CHO TỐT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không