DỤNG Ý TỤNG KINH Ở ĐÂU VẬY? TUYỆT ĐỐI KHÔNG PHẢI TỤNG CHO PHẬT BỒ TÁT NGHE

0