LÀM ĐƯỢC THẬP THIỆN, ĐỆ TỬ QUY, CẢM ỨNG THIÊN QUÝ VỊ SẼ LÀ THIỆN NAM TỬ, THIỆN NỮ NHÂN

CHÚNG TA ĐƯỢC THÂN NGƯỜI, THÂN NGƯỜI LÀ THIỆN ĐẠO

CHÚNG TA ĐƯỢC THÂN NGƯỜI, THÂN NGƯỜI LÀ THIỆN ĐẠO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẨM KINH NÀY NÓI CHO CHÚNG TA NĂM GIỚI, MƯỜI THIỆN

PHẨM KINH NÀY NÓI CHO CHÚNG TA NĂM GIỚI, MƯỜI THIỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TIÊU CHUẨN ẤY CHÍNH LÀ THIỆN NAM TỬ, THIỆN NỮ NHÂN

TIÊU CHUẨN ẤY CHÍNH LÀ THIỆN NAM TỬ, THIỆN NỮ NHÂN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TU TỪ CĂN BẢN CHÍNH LÀ NỖ LỰC THỰC HÀNH ĐỆ TỬ QUY

TU TỪ CĂN BẢN CHÍNH LÀ NỖ LỰC THỰC HÀNH ĐỆ TỬ QUY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không