* LÀM ĐƯỢC THẬP THIỆN, ĐỆ TỬ QUY, CẢM ỨNG THIÊN QUÝ VỊ SẼ LÀ THIỆN NAM TỬ, THIỆN NỮ NHÂN

* KHÔNG CÓ THẬP THIỆN THÌ LÀM GÌ CÓ LỤC ĐỘ!

* KHÔNG CÓ THẬP THIỆN THÌ LÀM GÌ CÓ LỤC ĐỘ!

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không