DÁM BUÔNG BỎ, MỚI ĐÚNG! CÂU NÀY NÓI RẤT THÚ VỊ

DÁM BUÔNG BỎ, MỚI ĐÚNG.

CÂU NÀY NÓI RẤT THÚ VỊ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Quý vị có thể buông bỏ ý niệm vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì quý vị sẽ nhìn thấy, quý vị sẽ đắc chứng, Phật nói việc này chỉ chứng mới biết được. Chứng là không có cái khác ngoài việc bảo ta buông bỏ.

Vì vậy chân công phu của Phật Pháp là buông bỏ chấp trước, buông bỏ phân biệt, buông bỏ khởi tâm động niệm, quả là chân công phu. Khi buông bỏ chấp trước, quý vị chứng A La Hán. Buông bỏ phân biệt, quý vị chứng Bồ Tát. Buông bỏ bỏ khởi tâm động niệm, quý vị thành Phật.

Quý vị vốn dĩ là Phật, chỉ cần quý vị buông bỏ ba thứ này quý vị sẽ thành Phật, vì vậy Đức Phật nói tất cả chúng sanh vốn dĩ đều là Phật, điều này rất đúng.

Hiện nay còn có người phản đối Phật Giáo, không phải là phản đối chính mình hay sao?

Đúng, đúng như vậy, họ phản đối sự buông bỏ, không chịu buông bỏ. Dám buông bỏ, mới đúng.

Câu này nói rất thú vị. Ư pháp vô nghi, cố vô hữu ưu lự chi tư, tinh thần của quý vị sẽ rất thoả mãn, tâm trạng phấn chấn, không có lo âu, không phiền não, không day dứt, thật là tự tại. Tâm tự tại, thân sẽ tự tại, cơ thể sẽ không mắc bệnh gì.

Bệnh từ đâu mà có?

Bệnh từ âu lo mà ra, người không có âu lo thì làm sao có bệnh. Người không có tham lam, phẫn nộ, ngu muội, ngạo mạn thì đâu có bệnh tật gì. Chẳng những cơ thể không có bệnh, mà ngay cả nơi cư trú sơn hà đại địa cũng không có thiên tai, đây gọi là người có phước ở đất phước.

Thế người nào là có phước?

Không có lo lắng là người có phước, không có tham sân si mạn là người có phước, họ sống ở nơi nào thì nơi đó sẽ không có thiên tai. Nếu phước báo của quý vị càng lớn, thì phước của quý vị càng xa. Phước báo ít, thì trong vòng trăm dặm cũng không có tai nạn gì. Phước báo lớn, thì trong vòng ngàn dặm cũng không có thiên tai, gọi là đại phước.

Một người có phước báo, thì nhiều người được hưởng theo, vì vậy việc hoá giải thiên tai không còn là vấn đề lớn nữa, chỉ cần quý vị hiểu được thật làm, mọi người sẽ hồi tâm chuyển ý, buông bỏ ý nghĩ ác ý không làm nữa, hành vi ác quyết định không làm nữa. Rủ bỏ tham sân si mạn trong tâm, rũ bỏ hành vi sát đạo dâm vọng tửu, thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết, lập tức thấy hiệu quả.

Mười năm nay, kinh nghiệm trồng rau của chúng tôi là giao lưu trao đổi với sâu bọ, chim chóc. Nơi chúng tôi ở, chúng tôi trao đổi giao lưu với chuột, gián, ruồi, muỗi, kiến, chúng rất biết nghe lời.

Vườn phía ngoài của chúng tôi là không gian hoạt động của chúng, trong phòng là không gian hoạt động của chúng tôi, chúng tôi không xâm phạm lẫn nhau, chúng tôi yêu quý bảo vệ nhau. Chúng ở bên ngoài, chúng tôi yêu quý bảo vệ chúng, giúp đỡ chúng, và chúng cũng không làm tổn hại đến chúng tôi.

Thi thoảng có vài con kiến bò vào chỗ chúng tôi, đây nghĩa là gì?

Chúng đến chơi, chúng tôi cũng không làm tổn thương đến chúng, và mời chúng bò ra ngoài, chúng quả thật rất ngoan ngoãn nghe lời bò ra ngoài.

Hồi tôi ở Úc Châu, dãy nhà phía sau tôi ở là mới xây, sau khi xây xong tôi dọn đến ở đó, sáng sớm hôm sau tỉnh dậy vào phòng vệ sinh thấy toàn là kiến, nhà mới xây, thế kiến từ đâu đến?

Tôi nghĩ không ra, tôi liền nói với kiến rằng: Kiến ơi, ta phải dùng nhà vệ sinh, chúng tôi cho nhau thời gian là nửa tiếng, tôi ra ngoài niệm Phật nửa tiếng, sau đó quay lại rửa mặt, súc miệng, các vị từ đâu đến, thì về chỗ đó. Nửa tiếng sau tôi quay lại quả thật không thấy một con kiến nào nữa, đi hết cả rồi, chúng rất biết nghe lời.

Quý vị đâu cần phải giết chúng?

Không được sát sanh, quý vị giết chúng, chúng sẽ báo thù, thì sẽ xảy ra báo thù qua lại mãi, nếu chúng ta chung sống hoà bình với chúng thì thật là tốt biết mấy. Chúng ta hoan hỷ, chúng cũng hoan hỷ, chúng ta cảm ơn, chúng cũng cảm ơn. Đây là kinh nghiệm của bản thân chúng tôi.

***