CHÚNG TA LÚC NÀO CŨNG PHẢI TỪ BI VỚI NGƯỜI, KHÔNG CÓ TỰ TƯ TỰ LỢI

0