CÁI TÂM NÀY CHÍNH LÀ CĂN BẢN CỦA NHỮNG GÌ NGÀY HÔM NAY CHÚNG TA TU HÀNH

CÁI TÂM NÀY CHÍNH LÀ CĂN BẢN

CỦA NHỮNG GÌ NGÀY HÔM

NAY CHÚNG TA TU HÀNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Lục đạo là gì?

Giống như giấc mộng, trong mộng có cảnh giới của sáu đường. Sau khi tỉnh mộng, sẽ không còn thấy cảnh giới này. Con người thế gian chịu khổ nạn hết rồi.

Chịu hết rồi thì sẽ như thế nào?

Họ sẽ giác ngộ. Họ không muốn tiếp tục chịu khổ nạn, họ muốn quay đầu, lúc này là duyên đã thành thục, quý vị đến để độ họ. Quý vị dạy họ, họ có thể đón nhận. Quý vị nói với họ, họ hiểu được.

Phật Bồ Tát giúp đỡ tất cả chúng sanh, là quán cơ thuyết giáo. Cơ duyên không thành thục, quý vị có đến cũng không làm được gì. Quý vị đến sai rồi, họ không thể đón nhận, họ không thể tin mà lại còn muốn hủy báng. Đó là làm tăng thêm tội nghiệp cho họ.

Vì sao lại giúp họ ̣đi hủy báng Phật Pháp Tăng?

Nhân từ sẽ mất đi. Khi không thể đón nhận, thì không nên tiếp tục nhắc đến. Họ có thể đón nhận một phần, thì giảng cho họ một phần. Có thể tiếp nhận hai phần, thì giảng hai phần. Ngày nay chúng ta gặp được đại thừa.

Cái gì là số một?

Vô Lượng thọ là số một. Tu pháp môn nào là số một, niệm Phật A Di Đà là số một. Có được tất cả. Trong tâm của quý vị lo lắng, sợ hãi, bất an, hoài nghi, quét một cái là sạch sẽ. Quý vị sẽ được tự tại, được đại an ổn.

Trong đời sống thường ngày có phương hướng, có mục tiêu, niệm niệm thông với Phật A Di Đà. Ở chỗ nhất tâm. Không được có hai ý, hai ý sẽ phá hoại nhất tâm của quý vị ̣nhất tâm rất đáng quý.

Đức Phật nói: Chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Hôm nay tôi chế tâm nhất xứ là Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, thân cận Phật A Di Đà, quyết định sẽ mãn nguyện, quyết định sẽ thành tựu.

Chúng ta dùng cái tâm này, ngày nay Tu Tịnh Đô ̣ngày nay sẽ tương ưng. Ngày ngày Tu Tịnh Độ, ngày ngày sẽ tương ưng.

Vẫn còn một khoảng thời gian ở thế gian này, tùy theo nhân duyên mà tự hành hóa tha. Thực tế mà nói, tự hành chính là hóa tha, hóa tha chính là tự hành, tự tha không hai. Cái tâm này chính là căn bản của những gì ngày hôm nay chúng ta tu hành.

***