BÀ NÓI RẰNG, MÌNH KHÔNG CÓ TRÍ TUỆ, CHỈ CÓ CHÂN THÀNH, NGHE LỜI CỔ NHÂN

BÀ NÓI RẰNG, MÌNH KHÔNG

CÓ TRÍ TUỆ, CHỈ CÓ CHÂN

THÀNH, NGHE LỜI CỔ NHÂN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Trong Kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói: Tiên Nhân bất thiện, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả, thù vô quái dã.

Đây là trung thứ, tha thứ cho họ, không nên trách cứ, vì họ không biết. Họ không biết cũng không thể trách, vì Tiên Nhân của họ không biết.

Hiện nay nói, cha mẹ, trưởng bối họ không biết, thầy cũng không biết, làm sao trách họ được?

Nền văn hóa của chúng ta ngày nay, đích thực đã đến giai đoạn tồn vong, chúng ta làm sao để cứu vãn tình hình này?

Chỉ có dựa vào bản thân. Bản thân minh bạch, hiểu rõ, cần tinh tấn hành trì, chúng ta phải khế nhập cảnh giới, như vậy mới thật sự là tục Phật huệ mạng.

Cổ Nhân nói: Vì vãng Thánh kế tuyệt học, vì thiên hạ mở thái bình, bản thân phải thâm nhập. Muốn ở trong Kinh Điển đại khai viên giải, đại khai viên giải mà không tuân thủ nguyên tắc giới định tuệ, như vậy thì không thể nào, không làm được.

Bởi thế Cổ Nhân nóiKhông nghe lời người đi trước, thiệt thòi ngay trước mắt. Tự cho mình thông minh, con đường ta đi sẽ gặp rất nhiều trắc trở. Nếu thật thà đi theo con đường của Cổ Nhân, như vậy mới là người thông minh, sẽ đi đến đích trong thời gian rất ngắn. 

Trước mắt chúng ta có một tấm gương tốt là bà Lưu Tố Vân, năm mươi năm tuổi mới nghe được Phật Pháp, tuổi tác không nhỏ.

Nghe được Phật Pháp bà liền y giáo phụng hành, nghe được một câu: Nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. Bà đã trụ vào câu nói này, tôi chỉ học một môn, lựa chọn của bà là chuyên tu theo Kinh Vô Lượng Thọ. Cũng không biết ai tặng cho bà một bản Kinh Vô Lượng Thọ, cũng chính là bản chúng ta đang học, không có Chú Giải.

Chú giải này là của Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ, bà học như thế nào?

Bà thành tựu chúng ta mới biết đến, tìm đến hỏi bà học như thế nào?

Bà nói rằng, mình không có trí tuệ, chỉ có chân thành, nghe lời Cổ Nhân: Nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. Bà nói bà học cuốn sách này, suốt đời chỉ học cuốn này. Mỗi ngày học mười tiếng, nghị lực này rất đáng để người khác kính trọng.

Mỗi ngày mười tiếng xem một đĩa CD, thời lượng một CD một tiếng đồng hồ. CD một tiếng đồng hồ này xem mười lần, tức là mười tiếng, một ngày xem một đĩa lặp đi lặp lại mười lần. Xem xong bộ này lại xem tiếp lần thứ hai, lại xem lần thứ ba, rồi tiếp tục xem lần thứ tư.

Mười năm bà đạt được tam muội, trí tuệ khai mở. Tôi nghe nói có người mời bà giảng Kinh Địa Tạng, bà giảng rất hay. Kinh Địa Tạng bà chưa từng học, chỉ học Kinh Vô Lượng Thọ. Như vậy chúng ta biết, bất luận Kinh gì bà đều giảng được. Đây là thành tựu từ giáo môn.

***